Blog – De weg naar een gezonde relatie: mijn verhaal

December 2007: Crisis in mijn relatie

Ik zette mijn fiets tegen de gevel van de Pynas in Maasland. Binnen zag ik Hans al aan de bar zitten met een pilsje voor zich. Met een diepe zucht plofte ik naast hem neer. "Ik ga scheiden," zei ik, mijn stem doordrenkt van hopeloosheid. Zonder een spoor van verbazing legde hij een arm over mijn schouder. "Vertel eens," zei hij zacht.

“In het begin leek alles zo perfect. We waren onaf­scheidelijk, deden leuke dingen samen en gaven elkaar alle tijd en aandacht. Ze zag me als haar held en ik voelde me oprecht gelukkig. Maar nu... Nu voelt het alsof niets meer goed gaat. We raken verstrikt in ruzies, maken geen tijd meer voor elkaar en zelfs de seks gaat bergafwaarts.”

Die avond, na wijze woorden van Hans, enkele biertjes en een bittergarnituur, begon ik een sprankje hoop te zien. Misschien was het nog niet te laat. De volgende ochtend vertelde ik mijn vrouw dat ik het nog één laatste kans wilde geven.

Haar reactie was terug­houdend, maar ze stemde in, onder één voor­waarde: "We moeten aan onszelf werken zodat we een gezonde relatie kunnen opbouwen. Met andere woorden: Je gaat mee naar de Schans."

Blog_Gezonde-relatie_Echtgenoten-Echt-genieten_DomeinKasteeldeSchans

Wat is een gezonde relatie?

Wanneer we een liefdesrelatie aangaan, kiezen we vaak onbewust een partner die ons herinnert aan aspecten uit onze geschiedenis. In onze kindertijd hebben we niet altijd gekregen wat we nodig hadden. Iedereen heeft te maken gehad met gemis en trauma's (grote of kleine). Om met dit gemis om te gaan, hebben we strategieën ontwikkeld.

Onbewust kiezen we onze partner uit op basis van dit gemis. We reageren op bepaalde gedragingen van onze partner met deze aangeleerde strategieën. Zo ontstaan patronen, gewoontes in de relatie die eigenlijk gebaseerd zijn op oude pijn, gemis, m.a.w. op overlevings­strategieën.

In de eerste fase van verliefdheid hebben we dit meestal niet door. Later, wanneer de eerste verliefdheid afneemt en we ontdekken dat onze partner niet de prins of prinses op het witte paard is, komen we in een fase waarin er spanningen ontstaan.

Ieder van ons heeft naast een gezond deel ook een overlevingsdeel in zich en ook een deel dat traumatische ervaringen heeft opgeslagen. Deze 3 delen spelen een rol in elke relatie die we hebben.

Wanneer we vanuit ons gezonde deel reageren op de buitenwereld en op onze binnenwereld, weten we precies wat goed voor ons is. We kunnen duidelijk onze grenzen aangeven en communi­ceren wat we wel en niet willen. We zijn in staat om uit te reiken, om hulp en steun te vragen, en leven de dingen die ons energie geven. Onze communicatie is helder en direct.

Het is niet de kunst om te streven naar een leven alleen vanuit ons gezonde deel. Het is juist belangrijk om bewust­zijn te krijgen over de 3 verschillende delen in onszelf.

Een gezonde relatie betekent dus werken aan onszelf en onze eigen bagage onder ogen zien. Het betekent groeien en leren, zowel individueel als samen.

Zijn we bereid om naar onze eigen verwondingen te kijken, waarvan we stiekem hadden gehoopt (bewust of onbewust) dat de ander deze zou oplossen?

Januari 2008: Het keerpunt: Traject “Echtgenoten /  Echt - genieten” bij de Schans

Ook wij ontwaakten uit ons sprookje. Ik had gehoopt dat mijn partner vaak zou zeggen dat ik het goed deed, dat ik gezien werd. Ik had zo de bevestiging nodig die ik van mijn vader nooit had ontvangen. Mijn partner daarentegen had een enorme behoefte aan ruimte en vrijheid, omdat zij in haar jeugd enorm beperkt was geweest in haar denken en doen.

We gleden steeds verder af. Ik gooide al mijn energie in mijn carrière en hoopte dat mijn vader trots op mij zou zijn. Mijn partner mopperde alleen maar dat ik nooit thuis was en dat zij de kinderen alleen moest opvoeden. Ik werkte me zes keer in de rondte, verdiende goed, had een mooie auto, had aanzien in het dorp, maar had een waarde­loos huwelijk en nog steeds niet de bevestiging van mijn vader.

En toen kwam die avond dat ik wilde scheiden, maar na een avondje kroeg met Hans toch besloot om het een laatste kans te geven. En zo begonnen we ons traject bij De Schans, vastbesloten om zowel aan onszelf als aan onze relatie te werken. We hadden anderen nodig om te gaan voelen waar de werkelijke pijn zat.

We gingen onze ingeslepen patronen onderzoeken, elk hierbij zijn eigen stuk. Waar kwamen de patronen van­daan die niet dienend waren, maar toch steeds weer opdoken? Hoe kan je die herkennen? Want als je die herkent, kun je een bewuste keuze maken om het anders te gaan doen.

Door getuige te zijn van elkaars processen, kwam er meer inzicht in de dynamieken die tussen ons in stonden en konden we daar met zachtheid naar kijken. Plots begrijp je waarom je partner reageert zoals zij reageert.

Dit klinkt simpel en makkelijk, maar het blijft voortdurend een reis die je zelf te maken hebt, maar niet alleen. Om steeds meer te groeien en je gezonde deel te vergroten, allebei apart en toch samen. Hierdoor kan de relatie steeds gezonder worden!

Daar hadden en hebben wij anderen voor nodig om ons te begeleiden in deze boeiende reis.

Als je bereid bent te kijken ‘wat iets met je doet’ in plaats van ‘wat hij/zij jou aandoet’, dan worden problemen plots mogelijkheden!!

Welkom bij Echtgenoten / Echt - genieten.